Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

[8] Gizlilik ve Güvenlik:

8.1: Hür Bilişim, site üzerinde bilgi kaybını, bilginin izin verilmeyen kullanımını ve izinsiz değiştirilmesini engellemek için özel olarak uygulanan güvenlik sistemleri kullanmaktadır. SSL Sertifikası ile kredi kartı tahsilatı sayesinde Secure Socket Layer ile şifreli olarak kredi kartı bilgisi ödeme yapılan banka aracılığıile güvenli olarak iletilmektedir. Kredi kartı numarası kesinlikle kaydedilmez.

8.2: Hür Bilişim, maksimum seviyede kişisel bilgilerin korunmasını amaçlamaktadır. Bu amaca uygun olarak hiç bir müşteriden kredi kartı bilgisi istemez. Hür Bilişim müşteriye ait kredi kartı bilgisini bilmez. Öğrenmeye gerek görmez.

8.3: Hür Bilişim, gereksiz bilgi toplamayı önlemek ve hizmet vermediği kişilerin bilgilerini saklamamak adına, aktif hizmeti bulunmayan kullanıcıların hesaplarını kalıcı olarak kaldırır.

8.4: Hür Bilişim, cep telefonu bilgisini sahte profilleri onaylamak, hizmetiyle ilgili acil durumlarda müşteriye haber vermek için almaktadır.

8.5: Hür Bilişim, site üzerinde müşteri kaydı ve güncellemesiyle oluşturulan profil şifrelerini bilmemektedir.

8.6: Müşteri, profil bilgilerini istediği an güncelleyebilir ancak bilişim suçlarıyla mücadele etmek, birden fazla sahte hesabın oluşturulmaması için ad, soyad, mail adresi ve ülke gibi bilgiler Hür Bilişim’den onay alınarak güncellenebilir.

8.7: Hür Bilişim, site üzerinde işlem ve gizlilik güvenliğini sağlamak adına siteye giriş yapan müşterinin IP adresi kayıt altında almaktadır. Daha sonra bu kayıtları gerek görürse kaldırabilir.

8.8: Müşteri herhangi bir şekilde mail adresini, şifresini ve güvenlik sorusunu unutması durumunda profilini Madde 8.6 ‘da belirtilen şekilde doğrulayarak yeni giriş bilgilerinin güncellenmesini talep edebilir.

8.9: Hür Bilişim, ödeme dolandırıcılığı ve olası bir bilişim suçunu önlemek için gerek gördüğü müşteri kayıtlarının doğruluğunu onaylamak durumunda kalırsa bunun ispatına yönelik müşteriden ehliyet yada benzeri fotoğraflı bir kimlik belgesini ileterek profilinin gerçek olduğunu teyid etmesini talep edebilir.

8.10: Hür Bilişim, site üzerinden yapılan alan adı sorgularının kaydını tutmaz. Bunları takip etmeye gerek görmez ve bu tür bir girişimde bulunmaz.

8.11: Hür Bilişim, özellikle bireysel müşteri profilinde ki Türk kullanıcılarından istediği T.C. Kimlik numarasını olası bilişim suçlarının önüne geçmeye katkı sağlamak hemde 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 231. maddesine göre FATURA tanzimi sırasında müşteri adını soyadını, vergi dairesini, hesap numarasını ve kimliğini ibraz etmek zorundadır. 29.08.2006 tarih ve 26274 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği'ne göre vergi numaraları T.C. Kimlik Numarasına dönüştürülmüş olup, bu nedenle fatura tanziminde müşterinin T.C. Kimlik Numarası da kaydedilmektedir. Tüm bireysel müşteriler T.C. Kimlik Numarasını Hür Bilişim’e doğru olarak bildirmek zorundadır. Bu sebeple yanlış bildirilen T.C. Kimlik numarası derhal düzeltilmeli ve Hür Bilişim’e haber verilmelidir. Sahte ve geçersiz T.C. Kimlik Numarası veren müşterilerle ilgili olumsuz olarak yaşanabilecek hiç bir sorundan yada sorumluluktan Hür Bilişim sorumlu değildir. Sahte ve geçersiz olarak verilen bilgilerden dolayı Hür Bilişim’in uğrayacağı her türlü sorun, sıkıntı ve zarardan dolayı Hür Bilişim müşteri ve kullanıcı hakkında yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.

8.12: Hür Bilişim, hizmet süresi biten müşteriye ait her türlü bilgiyi gerek gördüğü süre boyunca saklama hakkına sahiptir. Bu bilgiler müşterinin hizmeti süresi boyunca işlediği ve işlemiş olabileceği cezai ve her türlü hukuksal sorunlar nedeniyle bilişim suçlarıyla mücadeleye destek olmak adına Hür Bilişim’in gerek gördüğü süre boyunca saklanacaktır.

8.13: Müşteri, Hür Bilişim’den aldığı hizmetlerle ilgili yaşadığını düşündüğü mağduriyet ve benzeri olumsuzlukları yasal yollarla gidermekte özgürdür. Mahkeme ve sonuca bağlanmamış devam eden dava ve her türlü yasal soruşturmalar süresince müşteri, asla Hür Bilişim hakkında firmayı karalama, olumsuz eleştirme, internet ortamında yada başka platformlarda benzeri karalama kampanyaları düzenlemesi, her türlü sosyal mecralarda, halka açık alanlarda, Hür Bilişim’in sitesi üzerinden aldığı her türlü teknik destek yazışmalarını, eğitim konularını, Hür Bilişim’in kendisine özel olarak sağladığı fiyat bilgilerini açık etmesi, yayması ve okutması halinde bu maddeyle kabul ettiği gizlilik kurallarını ihlal etmiş sayılacaktır.

8.14: Müşteri gizlilik kurallarını ihlal ettiğinde Hür Bilişim bundan sonra vermiş olduğu hizmeti veya hizmetleri yedek alma zorunluluğu olmadan sonlandıracak dolayısıyla hizmetin veya hizmetlerin tekrar aktif edilebilmesi mümkün olmayacaktır. Müşteri gizlilik kurallarını ihlal ettiğinde Hür Bilişim iş bu sözleşmeyle koruduğu müşteriye ait her türlü bilginin güvenliğini sağlamak zorunda değildir.

8.15: Hür Bilişim, site üzerinden müşteri tarafından siteye girilen bilgileri üçüncü taraflarla paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. Ancak yasal makamlar tarafından talep edildiği takdirde bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında T.C. Emniyet Müdürlükleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve T.C. Mahkemeleri gibi kurumlarla paylaşılabilir.